O firmie:

Kwalifikacje i pozwolenia:

Pasieka spełnia wszystkie wymagania weterynaryjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministara Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 5, poz.38) z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda pasieka prowadząca sprzedaż bezpośrednią ( tj. w internecie, w sklepach detalicznych, na targowiskach, imprezach okolicznościowych) ma obowiązek spełnienia wymagań weterynaryjnych określonych w rozporządzeniu. W rozporządzeniu zawarte są między innymi:

  • powierzchnie ścian i podłóg z materiałów łatwozmywalnych;
  • urządzenia i narzędzia wykonane do pozyskiwania i przechowywania z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością (stal kwasoodporna);
  • możliwość zmiany obuwia i odzieży własnej na odzież roboczą;
  • zaopatrzenie w bieżącą wodę;
  • zabezpieczenie produktów przed utratą swoich właściwości;

 

 

Nie ryzykuj!
Zapytaj swojego dostawcę miodu o weterynaryjne pozwolenie na sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich!

 

 

 

 

Zobacz więcej zdjęć...

Kwalifikacje zawodowe z pszczelarstwa potwierdzają zaświadczenie o ukończeniu kursów w zakresie: diagnozowania chorób pszczelich i hodowli matek pszczelich.

 

Historia:

          Początek przygody z pszczołami sięga 1973 roku, w którym została założona pierwsza pasieka. Licząca kilkanaście rodzin pszczelich. Głównym celem było pozyskiwanie miodu nektarowego oraz w małym stopniu pyłku i propolisu. Obecnie pasieka liczy ponad 150 rodzin pszczelich. Rozmieszczonych w trzech miejscach. Pierwsza pasieka położona jest w lesie liściastym, w związku z tym głównym pożytkiem nektarowym jest malina leśna, kruszyna pospolita, lipa. Druga pasieka zlokalizowana jest w pobliżu łąk i pastwisk w mniejszym stopniu pól uprawnych, gdzie pożytek stanowią: mniszek lekarski, koniczyna czerwona, koniczyna biała, wyki, chabry łąkowe, gorczyca polna, gryka. Trzecia pasieka położona jest w Puszczy Białowieskiej. W okresie występowania pożytków z lipy i spadzi liściastej, pszczoły przewożone są na to pasieczysko. Oprócz produkcji miodu, od 1996 roku z sukcesem prowadzona jest hodowla matek pszczelich na potrzeby własnej pasieki. W związku z rosnącym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na wyselekcjonowane matki pszczele o wysokich walorach użytkowych od 2005 roku prowadzona jest sprzedaż naturalnie unasiennionych matek pszczelich, a także odkładów, które za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczane są w każdy zakątek kraju.

  copryright by Bartnik Podlasia